EN SK CS

Řízení jakosti

Řízení jakosti

Komplexní program prakticky ověřené „Teorie hromadění chyb“ pracuje se všemi možnostmi, které mohou ovlivnit jakost výrobku. Mezi nejdůležitější patří:


- jakost dokumentace

- parametry dokumentace pro udržení stálé jakosti výrobku

- rutinní vyrobitelnost dílů v požadovaných parametrech s možností průkazné kontroly rozměrů přímo na stroji

- konstrukční zpracování dle rutinních možností zpracovatelských dílen

- rutinní montáž sestav

- vymezení prostoru v dokumentaci mezi poka-yoke a funkční variabilitou


- jakost realizace

- výběr zpracovatelských dílen dle jejich rutinních schopností

- přenos informací o potížích a neshodách v průběhu realizace

- dohled nad výrobou dílů, které přesahují rutinní schopnosti zpracovatelské dílny

- trvalý dohled nad montážními soubory s funkční variabilitou

- funkční zkouška a nastavení výrobku, seřízení parametrů dle funkce ve finálním obvodu


- jakost užití

- konzultace a schvalování funkčního zapojení - vazba na ostatní prvky v hydraulickém obvodu

- kontrola umístění a uložení výrobku – kontrola zatížení provozem finálního stroje

- přenos poznatků z užití do dokumentace výrobků

- konzultace a školení montážních a servisních zaměstnanců zákazníka – v některých případech se ukázala praktická nezbytnost tohoto opatření


Součástí systému jakosti je systém ISO 9001:2009 mateřské firmy SOLID Brno

 

 

 

 

Košuličova 30, 619 00 Brno, e-mail: hydracol @ hydracol.cz | Všeobecné obchodní podmínky
Copyright © 2010 Hydracol s.r.o. | realizace Jakub Jeřábek | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS 3