EN SK CS

Servis hydraulických prvků

Standardní rozsah prováděných prací při opravě, pro který je zpracována cenová kalkulace a nabídka

Po očištění a demontáži rozvaděče je prováděna tato činnost


Pojišťovací ventil

- výměna pouzdra a pístu prvního stupně PV

- výměna sedla druhého stupně PV

- výměna pružin

- výměna kuliček

- výměna pryžového těsnění

- kontrola a případná výměna poškozených dílů


Pracovní sekce

- kontrola a případná oprava díry pro šoupátko

- broušení a lícování nového šoupátka

- výměna pružin

- výměna pryžového těsnění

- kontrola a případná výměna poškozených dílů

- funkční zkouška s kontrolou vnitřní těsnosti, pokud tato zkouška není prováděna na smontovaném rozvaděči


Odpadní těleso

- kontrola a případná výměna poškozených dílů


Sestava rozvaděče

- výměna pryžového těsnění

- kontrola a výměna poškozených a zkorodovaných dílů

- zkouška funkce

- kontrola rozsahu nastavení pojišťovacího ventilu a nastavení dohodnutého tlaku na pojišťovacím ventilu

- kontrola vnitřní těsnosti hydraulického rozvaděče - limitní parametry stejné jako u nového rozvaděče

- kontrola vnější těsnosti


Výsledek opravy

Hydraulický rozvaděč po opravě má stejné parametry jako nový rozvaděč

Při náhradě dílů, na kterých již proběhla změna dokumentace s plnou nahraditelností, ale odlišným vzhledem bude poškozený dílec nahrazen novým dílcem. Změna vzhledu bude projednána.

Povrchová úprava (nátěr) se při opravách provádí pouze na základě vzájemné dohody nebo při výměně velkých dílů (ochrana proti korozi). Na rozvaděči se ponechává původní nátěr.


Označení opraveného výrobku

Na rozvaděči se ponechává původní výrobní štítek s datem výroby. Každý opravený rozvaděč je označen štítkem, s označením kdy byla provedena oprava.

Poškození velkých dílů

Při zjištění neopravitelného poškození velkých dílů, nebo jejich absence je se zákazníkem projednána úprava ceny spojená se zvýšením nákladů pro uvedení rozvaděče do plně funkčního stavu.Organizace oprav

Standardní oprava

Oprava dodaného rozvaděče. Dle náročnosti opravy a provedení rozvaděče je doba trvání 4 hodiny až týden. Na tento typ opravy je zpracován ceník.

Oprava výměnným způsobem

U často používaných velikostí a funkcí lze na základě telefonické dohody připravit požadovaný rozvaděč pro opravu výměnným způsobem. Viditelné poškození velkých dílů je řešeno jako u standardních oprav. Na skryté poškození velkých dílů je statisticky stanoven příplatek 7% z ceny opravy.

Zálohovaná oprava

Vyzvednutí dohodnutého repasovaného rozvaděče se složením zálohy na vrácení vyměněného rozvaděče. Bezprostřední montáž opraveného rozvaděče na místo demontovaného rozvaděče. Viditelné poškození velkých dílů je řešeno jako u standardních oprav při vracení rozvaděčů. Na skryté poškození velkých dílů je statisticky stanoven příplatek 7% z ceny opravy.
Košuličova 30, 619 00 Brno, e-mail: hydracol @ hydracol.cz | Všeobecné obchodní podmínky
Copyright © 2010 Hydracol s.r.o. | realizace Jakub Jeřábek | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS 3