EN SK CS

Názvoslovie - hydraulika

Táto norma platí pre typovú radu skupinových rozvádzačov RS, menovité svetlosti Dn 16, 20, 25, 32.
Rozvádzače rady RS sú hydraulické sekčné rozvádzače s priamočiarym pohybom šupátka, sú sedemcestné, trojpolohové, pracujúce v systéme otvoreného stredu.

Sekcia rozvádzača

Je samostatne pracujúca rozvádzacia jednotka s posuvne zalícovaným šupátkom, slúžiaceho k usmerneniu toku pracovnej kvapaliny.

Vstupné teleso

Diel rozvádzača, do ktorého sa privádza prúd kvapaliny od hydrogenerátoru. Obsahuje kanály, ktoré rozvádzajú kvapalinu do obtokového a prívodného kanálu sekcie rozvádzača. Vstupné teleso uzatvára zo svojej strany odpadové kanály susednej sekcie rozvádzača.

Vstupné teleso so zabudovaným poistným ventilom

Diel rozvádzača, do ktorého sa privádza prúd kvapaliny od hydrogenerátoru a slúži k rozvodu kvapaliny do obtokového a prívodného kanálu sekcie rozvádzača. Paralelne k tomuto rozvodu je napojený nepriamo riadený poistný ventil so samostatne vyvedeným odpadovým kanálom.

Záverné teleso

Slúži k odvádzaniu oleja z odpadových kanálov a z obtokového kanálu sekcie rozvádzača a z odpadového kanálu poistného ventilu do odpadu.

Vložka

Slúži k zmene základného prepojenia sekcií na prepojenie iné.

Prívodný kanál

Privádza kvapalinu zo vstupného telesa do sekcií rozvádzača. Prechádza sekciami a je uzavretý záverným telesom. Pri tandemovom prepojení rozvádzača je prívodný kanál napojený vo vložke na obtokový kanál predchádzajúcej sekcie. Pri sériovom prepojení rozvádzača je prívodný kanál napojený vo vložke na odpadné kanály predchádzajúcej sekcie.

Obtokový kanál

Slúži k prepojeniu prívodu a odpadu rozvádzača pre prípad nastavenie všetkých šupátiek do neutrálnej polohy. Prestavenie ktoréhokoľvek zo šupátiek do pracovnej polohy, šupátko obtokový kanál uzatvára a ruší prepojenie prívodu a odpadu.

Odpadový kanál

Odvádza prúd kvapaliny do odpadu.

Odpadový kanál poistného ventilu

Odvádza prepúšťaný prúd kvapaliny z poistného ventilu do odpadu. Je vytvorený vo vstupnom telese, prechádza sekciami rozvádzača do záverného telesa. V základnom prevedení sa odpadný kanál poistného ventilu v závernom telese spojuje s odpadovými kanálmi spotrebičov.

Odpadový kanál spotrebičov

Prebieha sekciami rozvádzača vo dvoch vetvách a v závernom telese sa v základnom prevedení spojuje s odpadovým kanálom vstupného telesa.

Prepojenie paralelné

Základné prepojenie rozvádzačov typovej rady RS. Umožňuje súčasný prívod kvapaliny k jednému alebo niekoľkým spotrebičom. Pri súčasnom prívode prúdu kvapaliny k viacerým spotrebičom sa prúd delí v nepriamom pomere zaťaženia pripojených spotrebičov. Prevádzkový tlak je vo všetkých vetvách rovnaký a zodpovedá najmenej zaťaženému spotrebiču.

Prepojenie sériové

Za sebou – sa u rozvádzačov typovej rady RS realizuje pomocou sériových vložiek medzi príslušné sekcie rozvádzača. Umožňuje využívať zapojenie dvoch a viacerých spotrebičov za sebou k plnému tlakovému zaťaženiu zdroji – hydrogenerátoru.

Vnútorné prepojenie vo vložke spojuje odpadové kanály spotrebiču pred vložkou s prívodným kanálom sekcie za vložkou. Sériová vložka ďalej uzatvára prívodný kanál sekcie s vložkou. Odpadový kanál poistného ventilu a obtokový kanál vložkou prechádza neovplyvnený.

Prepojenie tandemové

Jednotlivé tandemové zapojenia sa u rozvádzačov rady RS realizuje pomocou tandemových vložiek medzi príslušné sekcie rozvádzača. Toto prepojenie vylučuje možnosť súčasného pracovného zapojenia spotrebičov prepojených na rôzne tandemové prepojenia sekcie rozvádzača. Prívod tlakovej kvapaliny pri prestavení šupátiek do pracovnej polohy súčasne sa realizuje iba do spotrebiča, ktorý je pripojený na sekciu najbližšie k vstupnému telesu. Vnútorným prepojením vo vložke spojuje obtokový kanál sekcie pred vložkou s prívodným kanálom sekcie za vložkou. Prívodný kanál sekcie pre vložkou je uzavretý. Všetky ostatné kanály prechádzajú tandemovou vložkou neovplyvnené.

Menovitý tlak

Je tlak vo vstupnom hrdle rozvádzača, kľudného alebo striedavého charakteru, ktorým môže byť rozvádzač zaťažovaný bez obmedzenia

Maximálny tlak

Je tlak vo vstupnom hrdle rozvádzača, na ktorý môže byť rozvádzač zaťažovaný za určitých podmienok obmedzenia.

Košuličova 30, 619 00 Brno, e-mail: hydracol @ hydracol.cz | Všobecné obchodné podmienky
Copyright © 2010 Hydracol s.r.o. | realizácia Jakub Jeřábek | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS 3